DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ PHỤ GIA VIỆT MỸ

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ PHỤ GIA VIỆT MỸ QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ CHẢ TỪ THỊT NÓNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ CHẢ TỪ THỊT ĐÔNG LẠNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ GÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ HEO ĐỘN GÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ BÒ QUY TRÌNH […]

QUY TRÌNH LÀM MIẾN

Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm MIẾN NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG THỨC TỐT sản […]

QUY TRÌNH LÀM ĐẬU PHỤ ĐẬU MIẾNG MỚI NHẤT

Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm ĐẬU MIẾNG NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG THỨC TỐT […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TÀO PHỚ (ĐẬU NON)

Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm TÀO PHỚ (ĐẬU NON) NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC MẮM

Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm NƯỚC MẮM NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG THỨC TỐT […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC NGỌT

Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm NƯỚC NGỌT THƠM NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG THỨC […]

QUY TRÌNH LÀM BÚN TƯƠI MỚI NHẤT

Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm BÚN TƯƠI NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG THỨC TỐT […]

QUY TRÌNH LÀM NEM CHUA

Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm NEM CHUA NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG THỨC TỐT […]

QUY TRÌNH LÀM PHỞ TƯƠI

Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm PHỞ TƯƠI NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG THỨC TỐT […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ RÔ PHI

Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm CHẢ CÁ RÔ PHI NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG […]

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ MỰC MỚI NHẤT

Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm CHẢ MỰC NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG THỨC TỐT […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ MÈ

Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm CHẢ CÁ MÈ NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG THỨC […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ BASA

Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm CHẢ CÁ BASA NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG THỨC […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ,CHẢ VIÊN MỚI NHẤT 

Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm CHẢ CÁ NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG THỨC TỐT […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT XÚC XÍCH TỪ THỊT GÀ

Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm XÚC XÍCH GÀ NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG THỨC […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT XÚC XÍCH TỪ THỊT HEO

Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm XÚC XÍCH HEO NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG THỨC […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ LỤA CHẢ QUẾ MỚI NHẤT

Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm CHẢ LỤA NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG THỨC TỐT […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NEM NƯỚNG

Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm NEM NƯỚNG NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG THỨC TỐT sản xuất […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ GÀ PHA CÁ

Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm GIÒ GÀ PHA CÁ NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ HEO ĐỘN GÀ MỚI NHẤT

Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm GIÒ HEO GÀ NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG THỨC […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ GÀ MỚI NHẤT

Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm GIÒ GÀ NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG THỨC TỐT […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ LỤA BẰNG THỊT ĐÔNG LẠNH – THỊT NGUỘI MỚI NHẤT

Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm GIÒ LỤA NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt cho SỨC KHỎE? Hay anh chị cần một CÔNG THỨC TỐT […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ LỤA BẰNG THỊT NÓNG MỚI NHẤT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ LỤA BẰNG THỊT NÓNG MỚI NHẤT  Có phải Quý anh chị đang cần tìm hiểu Công thức để làm ra sản phẩm GIÒ LỤA NGON để bán hoặc để gia đình thưởng thức do chính tay mình làm ra với tiêu chí thực sự đảo bảo AN TOÀN và tốt […]

huong-ca-ngua-cao-cap-1

HƯƠNG CÁ NGỰA CAO CẤP GIÁ TỐT NHẤT MIỀN BẮC

CÔNG TY CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI  HƯƠNG CỐM CAO CẤP GIÁ TỐT Thông số kỹ thuật của HƯƠNG CÁ NGỰA CAO CẤP GIÁ TỐT NHẤT MIỀN BẮC chi tiết như sau: 1.Tên sản phẩm/Tên gọi khác HƯƠNG CÁ NGỰA CAO CẤP GIÁ TỐT NHẤT MIỀN BẮC  2.Thông tin sản phẩm Tên sản phẩm : HƯƠNG […]

CÁCH LÀM GIÒ LỤA DAI NGON CHUYÊN NGHIỆP

[kkstarratings] Giò chả là một trong những món ăn phổ biến trong những bữa ăn hàng ngày của những gia đình Việt Nam đặc biệt là trong những mâm cơm ngày Tết, trong những mâm cỗ thì giò là món ăn không thể thiếu. Cách làm giò nạc cũng rất đa dạng, phong phú, với một […]

CÁC NGUYÊN LIỆU PHỤ GIA LÀM CHẢ CÁ

[kkstarratings] Nguyên liệu làm chả cá Thịt cá                     : 2 kg (cá trắm, cá rô, cá chép, cà ngừ, cá basa,..) Thịt lợn xay nhuyễn: 500 gram Hành lá                    : 10 nhánh Hành khô        […]

HƯỚNG DẪN TỰ LÀM BÁNH TRUNG THU ĐẬU XANH NGON RẺ

Nếu bạn yêu thích loại bánh trung thu nhân đậu xanh nhưng chưa biết cách làm thì hãy tham khảo ngay bài viết này để được thưởng thức vị bánh truyền thống ngay tại nhà. Cách làm bánh trung thu nhân đậu xanh có trứng muối thì cực kì đơn giản và bạn có thể […]

VMC- NEM tạo giòn dai, bảo quản cho nem chua

Việc sử dụng các sản phẩm phụ gia trôi nổi, chất bảo quản không được kiểm định ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và uy tín.  Chúng tôi xin giới thiệu 1 sp mới có tên gọi là VMC-Nem giúp cho các bạn  lên men và ức chế quá trình oxy hóa giúp chống nấm […]

Hương liệu và mầu thực phẩm VMC

Nhiều người thường nghĩ rằng: Có một sự khác nhau giữa các hóa chất “tự nhiên” và hóa chất nhân tạo, khiến cho hương liệu nhân tạo là độc hại hơn so với những gì tìm thấy trong trái cây, rau quả và gia vị tự nhiên. Tuy nhiên, sự thật là tất cả các loại thực phẩm […]

Quy trình sản xuất bánh trung thu

Bánh Trung Thu – Niềm Vui Của Mọi Nhà Một mùa trung thu nữa lại sắp tới mọi người đều háo hức mong chờ đặc biệt là những đứa trẻ mmang trong ý nghĩ những điều rất tươi đẹp về ngày trung thu( ngày trăng tròn) và những bà mẹ( những người nội trợ) cũng […]

CÁCH LÀM CHẢ QUẾ NGON ĐÚNG VỊ

1, Nguyên liệu: 1kg thịt nạc 10gr bột nổi  (Bột nở) Gia vị muối, tiêu, đường, hạt nêm, bột quế, phụ gia, bột điều 2, Cách làm chả quế hấp ngon:  Bước 1: Sơ chế thịt Thịt đem về lọc sạch gân rồi thái nhỏ. Cho vào thịt 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 […]

Công thức làm trà sữa trân châu

Trà sữa trân châu là thức uống có nguồn gốc từ Đài Loan phổ biến tại một số quốc gia châu Á trong đó có Việt Nam. Sử dụng trà uống nóng hoặc uống lạnh với đá. Trà thường có hương vị của hoa quả hoặc chỉ là trà sữa. Nguyên liệu làm trà sữa […]

TÌM HIỂU NGUYÊN LIỆU TRONG SẢN XUẤT KEM TƯƠI

NGUYÊN LIỆU VÀ PHỤ GIA LÀM KEM Sữa và các sản phẩm từ sữa: Tạo nên giá trị dinh dưỡng và hương vị cho kem. Sữa dùng cho sản xuất kem có thể là sữa tươi, sữa bột nguyên cream, chất béo từ sữa như cream, bơ, hay chất béo khan… Yêu cầu quan trọng […]

Phụ Gia dùng trong sản xuất chả lụa,chả cá

Phụ gia dùng  làm chả lụa, chả cá gồm có các loại phụ gia thực phẩm sau: 1) Phụ gia tạo dòn dai: tác dụng tạo liên kết hóa học giữa protein của thịt, lipit của mỡ cùng với nước và gia vị tạo cấu trúc săn chắc dòn dai cho các sản phẩm thịt […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT XÚC XÍCH NGON VÀ AN TOÀN

 Nguyên liệu chính: 1.1 Thit heo:             Thịt và những sản phẩn chế biến từ thịt là một trong những phần cơ bản trong khẩu phần thức ăn. Đó là nguồn quan trọng cung cấp lượng lớn protein và các chất khoáng như sắt (Fe), đồng (Cu), magiê (Mg), photpho (P)…Ngoài ra thịt còn cung […]

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM GIÒ CHẢ THEO ĐÚNG QUY TRÌNH

CÁCH LÀM GIÒ CHẢ THEO QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ CHẢ 1, Chuẩn bị nguyên liệu –         Thịt: là nguyên liệu chính trong quá trình làm giò, thịt có sự ảnh hướng rất lớn đến chất lượng của giò. hiện nay ta thường hay sử dụng hai loại thịt là thịt tươi và thịt đông lạnh. Trong […]

Chất Lưu Hương VMC Chất lượng tại Hà Nội

Chất lưu hương VMC là một loại nguyên liệu chiết xuất từ đường glucose có khả năng lưu giữ và phát tán mùi của nhiều loại hương thơm một cách mạnh mẽ mà không làm ảnh hưởng đến mùi hương gốc. Chất lưu hương VMC là một loại dầu có thể hòa tan trong nước, cồn, […]

Công Thức làm siro, làm thạch trân châu VMC

Ngoài trà sữa thơm ngon, siro, các loại thạch có thể giúp cho trà sữa bạn làm thêm hấp dẫn. Hãy cùng Việt Mỹ chúng tôi tìm hiểu về công thức làm siro, làm thạch vô cùng đơn giản mà cực kỳ thơm ngon và vẫn giữ được an toàn vệ sinh thực phẩm bạn nhé. […]

Việt Mỹ trân trọng giới thiệu Công thức pha chế tinh dầu

Tinh Dầu Thiên Nhiên Nguyên Chất giúp Chăm Sóc Da Mặt, Chăm Sóc Tóc Bằng Dưỡng tóc : Ủ nóng dầu olive và thoa nhẹ lên tóc, sau đó dùng khăn ấm quấn tóc lại trong 10 phút, gội lại với dầu gội đầu sẽ cho bạn mái tóc bóng mượt. Thoa 1 hay 2 giọt Tinh […]

Quy trình sản xuất nước mắm phan thiết

Quy Trình sản xuất nước mắm Tiếp nhận Nguyên liệu  —> Muối cá (2 lần) —> Chăm sóc chượp —> Kéo rút Nước mắm—> Lắng lọc —> Đóng chai, dán nhãn —> Vào thùng. Thuyết minh quy trình 1. Nguyên liệu sản xuất nước mắm: là cá biển và muối NaCl. 2. Dụng cụ sản xuất nước mắm: là […]